NGƯỜI NHẠY CẢM LÀ NHƯ THẾ NÀO ?

1.  Quá để ý đến cái nhìn của người khác, lúc nào cũng phải cố gắng hết sức dù bản thân chẳng cảm thấy vui.

2.  Sợ không hòa nhập được cùng đám đông nên luôn tỏ ra mình không sao hết, luôn cố gắng đối tốt với tất cả mọi người.

3.  Chết rồi, có phải vừa nãy mình nặng lời quá không? Người ta nhìn mình như thế là có ý gì vậy?

4.  Nhắn tin lúc nào cũng phải thêm icon, nếu không sẽ thấy không diễn đạt được hết suy nghĩ của mình, sẽ tạo ra hiểu lầm.

5. Người ta chẳng coi bạn ra cái gì mà bạn vẫn suốt ngày âu sầu, buồn lo.

6. “Sao người ta seen tin nhắn rồi mà không trả lời mình nhỉ?”.

7. Không dám làm phiền người khác cũng không biết từ chối người khác.

8. Luôn đem những việc, những người liên quan so sánh với bản thân. Đem việc mình làm so sánh với những quy tắc đặt ra.

9. Trong 100 người có 99 người khen bạn đẹp nhưng chỉ cần 1 người nói khác đi, bạn sẽ tin người đó.

10. “Ba người cùng đi, luôn cảm thấy mình là kẻ thừa. ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *