Tại sao Hán Quang Vũ Đế (Lưu Tú) có thể khôi phục lại nhà Hán, trong khi Lưu Bị không thể?

Tại sao Hán Quang Vũ Đế (Lưu Tú) có thể khôi phục lại nhà Hán, trong khi Lưu Bị không thể?

Trả lời: George Hu

Link: https://qr.ae/pNy9pd.

———————-

Theo tôi có 3 lý do chính có thể giải thích:

1. Lưu Tú có xuất phát điểm tốt hơn hẳn so với Lưu Bị, thậm chí là Lưu Bang. Gia đình ông không chỉ là dòng dõi hoàng tộc, thậm chí còn là 1 địa chủ rất giàu có. Người anh trai của ông là Lưu Diễn là 1 người trong giới du hiệp, quen biết rộng và rất tham vọng, 1 người rất nổi tiếng ở địa phương. Trong khi đó bản thân Lưu Tú lại rất kỹ tính và thận trọng. Khi 2 người tập hợp quân đội chống lại Vương Mãng, rất nhiều người đã gia nhập. Nhờ đó Lưu Tú và Lưu Diễn đã chiếm được khá nhiều quyền lực trong nghĩa quân Lục Lâm.

2. Lưu Tú không hề có những đối thủ mạnh so với Lưu Bị. Những kẻ thù mà ông phải đối mặt bao gồm Vương Mãng, Lưu Huyền (Hán Canh Thủy Đế), Phàn Sùng. 3 người này kết hợp có khi còn không bằng Tào Tháo. Mỗi kẻ đều có điểm yếu riêng và Lưu Tú đã có thể tiêu diệt họ từng người một.

3. Lưu Tú và đội quân của ông thực tế còn mạnh hơn nhiều người nghĩ. Dưới trướng ông có đội ngũ 28 tướng quân nổi danh, gọi là “Vân Đài nhị thập bát tướng”. Bản thân ông cũng là 1 chiến lược gia đại tài, đã làm nên chiến thắng lớn ở trận Côn Dương (có thể so sánh với trận Cự Lộc của Hạng Vũ). Lưu Bị gần như không thể đạt được những thành tựu này.
Ảnh Hán Quang Vũ Đế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *