Là một siêu anh hùng, bạn cứu thành phố 4 lần một tuần, nhưng dân chúng vẫn không ưa bạn. Khi bạn đang đánh nhau với một ác nhân, đám đông tụ tập lại để la ó bạn. Tên ác nhân bỗng dừng lại, quay qua đám người và nói “Nghe đây đám mất nết vô ơn kia”.

"Nghe đây đám mất nết vô ơn kia," giọng nói vang vọng xuống đường phố từ công nghệ âm thanh tích hợp trong bộ đồ của Demology. "Tụi bay... HẾT...