ĐÂU LÀ THỦ THUẬT TÂM LÝ NGẦU NHẤT?

#Psychology165ĐÂU LÀ THỦ THUẬT TÂM LÝ NGẦU NHẤT?A: Vanessa Simonhttps://qr.ae/pN4uAd_____________________Helen Fisher là một nhà nhân chủng học, một nghiên cứu sinh về hành vi con người, và người viết sách self-help (…). Cô ấy từng nghiên cứu về giao tiếp giữa đàn ông và phụ nữ.Khi phụ nữ nói chuyện với nhau, sẽ nhìn như…

BÀI HỌC NHỚ ĐỜI

Cách đây 3 năm, vợ chồng chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi bị khiển trách vì mắc lỗi trong công việc và bị điều xuống bộ phận khác. Lương ít đi, gánh nặng tăng lên khi cùng lúc đó con gái vào lớp 1. Vợ tôi…

Đôi khi, chăm chú lắng nghe là lời tán dương có giá trị hơn bất cứ ngôn từ nào

Đôi khi, chăm chú lắng nghe là lời tán dương có giá trị hơn bất cứ ngôn từ nào. Những người giỏi giao tiếp không dựa vào khuôn miệng liến thoắng không ngừng nghỉ, mà họ cần hơn một đôi tai biết lắng nghe và cảm nhận tâm hồn người khác. Người phụ nữ ý…

CHIẾN TRANH TỐNG VIỆT NĂM 980-981

(ng ham mê lịch sử xin đại xá bỏ qua đoạn rào trc đón sau này: thưa bẩm các cẩm i vệ dấu mặt, do đeo khẩu trang phòng dịch covid (fb ảo) là mình đã rất nỗ lực tìm hiểu sách chính thống chép về cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược vĩ…

Vậy 10 ngày đi hen

u/SrGrado (113.0k points – x1 gold – x1 silver) Vậy 10 ngày đi hen _____________________ Link Reddit: https://redd.it/hf7ac3 _____________________ u/DeJMan (6.6k points – x1 gold – x1 bravo! – x1 coin gift) Con hông muốn: https://i.imgur.com/900Jvr3.jpg u/SrGrado (3.9k points) Edit: https://i.imgur.com/oXHNI4t.png u/Snote85 (54 points) Bạn và u/SrGrafo nên bắt đầu 1 web truyện tranh cùng…