Mô phỏng Thủy vận Nghi tượng đài – tháp đồng hồ thiên văn thời Bắc Tống…Thủy v

Mô phỏng Thủy vận Nghi tượng đài – tháp đồng hồ thiên văn thời Bắc Tống…Thủy v

Mô phỏng Thủy vận Nghi tượng đài – tháp đồng hồ thiên văn thời Bắc Tống…Thủy vận Nghi tượng đài là 1 tháp đồng hồ thiên văn vận hành bằng sức nước do học giả và nhà ngoại giao Tô Tụng dựng năm 1088-1094. Đây là 1 công trình bằng gỗ cao khoảng 12 mét,…

Continue reading
#Psychology165ĐÂU LÀ THỦ THUẬT TÂM LÝ NGẦU NHẤT?A: Vanessa Simon Fisher là một nhà n…

ĐÂU LÀ THỦ THUẬT TÂM LÝ NGẦU NHẤT?

#Psychology165ĐÂU LÀ THỦ THUẬT TÂM LÝ NGẦU NHẤT?A: Vanessa Simonhttps://qr.ae/pN4uAd_____________________Helen Fisher là một nhà nhân chủng học, một nghiên cứu sinh về hành vi con người, và người viết sách self-help (…). Cô ấy từng nghiên cứu về giao tiếp giữa đàn ông và phụ nữ.Khi phụ nữ nói chuyện với nhau, sẽ nhìn như…

Continue reading
BÀI HỌC NHỚ ĐỜI

BÀI HỌC NHỚ ĐỜI

Cách đây 3 năm, vợ chồng chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi bị khiển trách vì mắc lỗi trong công việc và bị điều xuống bộ phận khác. Lương ít đi, gánh nặng tăng lên khi cùng lúc đó con gái vào lớp 1. Vợ tôi…

Continue reading