Mô phỏng Thủy vận Nghi tượng đài – tháp đồng hồ thiên văn thời Bắc Tống…Thủy v

Mô phỏng Thủy vận Nghi tượng đài – tháp đồng hồ thiên văn thời Bắc Tống…Thủy v

Mô phỏng Thủy vận Nghi tượng đài – tháp đồng hồ thiên văn thời Bắc Tống…
Thủy vận Nghi tượng đài là 1 tháp đồng hồ thiên văn vận hành bằng sức nước do học giả và nhà ngoại giao Tô Tụng dựng năm 1088-1094. Đây là 1 công trình bằng gỗ cao khoảng 12 mét, chạy bằng sức nước đo thời gian thiên thể, gồm nhiều hình nhân báo hiệu những quãng nhất định trong ngày. Có các hình người mang chuông và chiêng vang lên vào những giờ cố định, mỗi lần bánh răng chuyển động đi kèm tiếng lạch xạch như bước chân. Bàn xoay ở cửa chính giữa có 96 hình nhân, tính toán tỉ mỉ để chia 1 ngày thành 600 phép đo bằng nhau (xấp xỉ 144 giây).
Công việc của Tô Tụng bắt đầu vào ngày Đông chí năm 1077 khi Hoàng đế Tống Thần… More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *