Có ai ở đây giống tôi vừa đi tè xong, đặt mông lên giường đi ngủ thì lại lên cơn buồn tè hông?

u/Dudyoon (14.9k points – x1 platinum – x1 gold) Có ai ở đây giống tôi vừa đi tè xong, đặt mông lên giường đi ngủ thì lại lên cơn buồn tè hông? _____________________ Link Reddit: https://redd.it/gftxmv _____________________ u/Inevitable_Proof (4.6k points – x1 gold) Đây đây, cái nghi thức kì lạ của tôi nó sẽ dư…

Ấn Độ trước thời Phật Cồ Đàm: Từ Hiến Tế Vũ Trụ đến Danh Tính Tối Hậu Tiểu Ngã – Đại…

Ấn Độ trước thời Phật Cồ Đàm: Từ Hiến Tế Vũ Trụ đến Danh Tính Tối Hậu Tiểu Ngã – Đại Ngã (tiếp theo)Tapas: Kỹ thuật và phép biện chứng của những khổ hạnh đạoThuật ngữ tapas dẫn xuất từ gốc tap nghĩa là “làm nóng.” Khái niệm này thuộc về một truyền thống của…

BÍ MẬT CỦA NĂNG LƯỢNG

1. Người có tần số năng lượng thấp hơn bạn. Họ luôn nghi ngờ bạn, phủ nhận bạn, phán xét bạn, đố kỵ ghen ăn tức ở với bạn, công kích bạn, tìm cách hãm hại bạn, luôn đối đầu với bạn. 2. Người có cùng tần số năng lượng với bạn: Họ yêu quý…

Ấn Độ trước thời Phật Cồ Đàm

Ấn Độ trước thời Phật Cồ Đàm: Từ Hiến Tế Vũ Trụ đến Danh Tính Tối Hậu Tiểu Ngã – Đại NgãHình thái học của những nghi lễ Vệ ĐàThờ cúng Vệ Đà không có thánh đường; nghi lễ được tổ chức trong nhà hay ngoài sân cỏ với 3 đống lửa. Các đồ cúng…