HỒNG HÀ NỮ SĨ ĐOÀN THỊ ĐIỂM: KHÁCH MÁ HỒNG NHIỀU NỖI TRUÂN CHUYÊN

HỒNG HÀ NỮ SĨ ĐOÀN THỊ ĐIỂM: KHÁCH MÁ HỒNG NHIỀU NỖI TRUÂN CHUYÊN

Trong cánh rừng văn chương trung đại nước ta, không thể không nhắc tới “cây đại thụ” Chinh phụ ngâm khúc của thi bá Đặng Trần Côn (1710-1745) và bản dịch nổi tiếng của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (1705-1748). Cuộc đời truân chuyên, bản dịch bất hủ và những sáng tác khác của Hồng Hà nữ sĩ khiến đời sau còn bùi ngùi.

Tổ tiên 5 đời trước của Đoàn Thị Điểm người làng Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên là võ quan, lập công lớn nên được ban quốc tính họ Lê. Đến đời thân phụ bà mới đổi lại gốc họ Đoàn thành Đoàn Doãn Nghi (1678-1729). Cụ Đoàn Doãn Nghi đỗ Cử nhân, làm quan Điển bạ, hàm bát phẩm. Khi ở Thăng Long, cụ lấy… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *