Hỏi: Đâu là một số mẹo tâm lý không những có ích mà còn hữu dụng?Trả lời: Hina A

Hỏi: Đâu là một số mẹo tâm lý không những có ích mà còn hữu dụng?Trả lời: Hina A

Hỏi: Đâu là một số mẹo tâm lý không những có ích mà còn hữu dụng?
Trả lời: Hina Anser
· Muốn trao cho ai đó cảm giác về uy quyền mà không cần cho họ uy quyền thật sự: Mỗi khi nói chuyện với ai mà bạn cảm thấy họ không chú ý đến mình, hãy ngừng lại và hỏi họ có cho phép bạn tiếp tục cuộc trò chuyện hay không. Bạn sẽ nhận được toàn bộ sự chú ý của họ bởi giờ đây việc lắng nghe bạn chính là lựa chọn của riêng họ (1). (họ cảm thấy mình quan trọng và có uy)
· Muốn câu trả lời thật từ ai đó: Nếu ai đó né tránh câu hỏi của bạn, hãy tạm dừng một chút trong cuộc hội thoại và tiếp tục giao tiếp bằng mắt với họ. Mẹo giao tiếp không lời này sẽ khiến họ tin rằng bạn đã biết sự thật rồi. Họ bắt đầu cảm thấy… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *