#Psychology165ĐÂU LÀ THỦ THUẬT TÂM LÝ NGẦU NHẤT?A: Vanessa Simon Fisher là một nhà n…

ĐÂU LÀ THỦ THUẬT TÂM LÝ NGẦU NHẤT?

ĐÂU LÀ THỦ THUẬT TÂM LÝ NGẦU NHẤT?
A: Vanessa Simon
https://qr.ae/pN4uAd
_____________________
Helen Fisher là một nhà nhân chủng học, một nghiên cứu sinh về hành vi con người, và người viết sách self-help (…). Cô ấy từng nghiên cứu về giao tiếp giữa đàn ông và phụ nữ.
Khi phụ nữ nói chuyện với nhau, sẽ nhìn như thế này (hình 1).
Đây được gọi là ánh mắt mỏ neo (anchoring gaze).
Hai người bọn họ quay người vào nhau và duy trì eye contact.
Helen giải thích điều này như sau: từ hàng ngàn năm trước, phụ nữ phải nhìn mặt con của mình, nói chuyện với chúng, giáo dục, khiển trách chúng, tất cả đều được thực hiện khi đang mặt-đối-mặt.
Đàn ông lại nói chuyện với nhau kiểu khác. (hình 2)
Họ ngồi cạnh nhau, và khi một người nhìn người kia, thì người kia nhìn chỗ khác.
Theo Helen, từ hàng ngàn năm trước, đàn ông phải đứng chờ cạnh nhau tương tự để tìm kiếm con mồi.
Nhưng vấn đề là như sau:
Nếu đàn ông và phụ nữ giao tiếp với nhau, thì vị trí nên như thế nào?
  1. Nếu người phụ nữ muốn một điều gì đó từ đàn ông: ngồi cạnh nhau.
  2. Nếu người đàn ông muốn một điều gì đó từ phụ nữ: ngồi đối mặt.
Điều này sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *