CHÍNH THỨC: VIỆT NAM VƯỢT QUA PHILIPPINES VỀ GDP NĂM 2022

Cơ quan thống kê quốc gia PSA Philippines vừa công bố:

  • GDP thực tế (theo giá so sánh 2018) tăng trưởng 7,60%, ước đạt 19.947 tỷ Peso (chưa bao gồm tác động của lạm phát và tỷ giá).
  • GDP theo giá hiện hành ước đạt 22.023 tỷ Peso (+13,46%, bao gồm tác động của lạm phát).
  • GDP danh nghĩa quy đổi khoảng 404 tỷ USD (+2,54%, bao gồm tác động tỷ giá ).

Mặc dù Philippines đạt tăng trưởng khá cao 7,60%, nhưng do Peso bị mất giá nên GDP danh nghĩa 2022 chỉ tăng khoảng 2,54% so với cùng kỳ 2021, cụ thể là chỉ tăng 10 tỷ USD so với năm trước, đạt 404 tỷ USD.

Trong khi đó, Việt Nam tăng trưởng 8,02%, GDP theo giá hiện hành đạt hơn 9,5 triệu tỷ Đồng (tương đương 409 tỷ USD).

Như vậy, từ vị thế của một quốc gia nghèo đói bậc nhất, GDP năm 1992 kém Philippines tận 6 lần, sau hơn 30 năm Philippines chính thức bị Việt Nam vượt về cả GDP danh nghĩa và GDP đầu người.

(**) Quy mô GDP 409 tỷ USD của Việt Nam lấy nguồn Tổng cục Thống kê, tính theo Tỷ giá trung tâm bình quân năm 2022 tính đến ngày 23/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [23.272 Đồng]

Nguồn: Nguyen Vinh – Vietnam Project Construction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *