QUY MÔ GRDP CÁC VÙNG KTTĐ ANH EM 3 MIỀN BẮC – TRUNG – NAM

  1. Miền Bắc:
  • GRDP vùng KTTĐ phía Bắc khoảng 2.533.250 tỷ đồng.

Đây là vùng KTTĐ luôn có tốc độ tăng trưởng trung bình cao nhất từ năm 2011 tới nay.

  1. Miền Trung và Tây Nguyên:
  • GRDP Vùng KTTĐ miền Trung khoảng 535.979 tỷ đồng.

Vùng KTTĐ này có quy mô kinh tế còn khá nhỏ, tiềm lực và vai trò đối với toàn miền Trung và Tây Nguyên còn mờ nhạt.

  1. Miền Nam:

Do đặc thù địa lí kinh tế – xã hội, miền Nam có đến 2 vùng KTTĐ.

  • GRDP của vùng KTTĐ tại miền Nam đạt khoảng 3.620.407 tỷ đồng. Trong đó:
  • GRDP Vùng KTTĐ phía Nam khoảng 3.220.407 tỷ đồng
  • GRDP Vùng KTTĐ ĐBSCL gần 400.000 tỷ đồng

Quy ra USD, các vùng KTTĐ của Việt Nam có quy mô kinh tế khoảng 285 tỷ USD, chiếm gần 70% GDP cả nước.

Photo by me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *