5 CỐC NƯỚC NHƯNG CÓ 6 VỊ LÃNH ĐẠO, PHẢI LÀM THẾ NÀO?

Loại bình thường: Đi tìm thêm một cốc khác.

Loại thông minh lanh lợi: Mua cả 6 cốc cho 6 người.

Loại bất tài: Uống hết luôn cả 5 cốc.

Loại ngay thẳng: Nói thẳng với 6 vị lãnh đạo rằng chỉ có 5 cốc nước.

Loại hỗn loạn: Sao? Hôm nay có lãnh đạo tới?

Loại trà xanh: Giả vờ không cẩn thận đánh đổ cả 5 cốc, sau đó ngồi ăn vạ.

Loại giang hồ: Vị lãnh đạo nào đến muộn nhất tự phạt 5 cốc.

Loại bất lực: Giả vờ như không nhìn thấy 5 cốc nước.

Loại nham hiểm: Đặt 5 cốc nước trước mặt 6 vị lãnh đạo cho họ tranh giành.

Loại hận thù: Đổ đều 5 cốc nước lên 6 vị lãnh đạo.

Loại sát thủ: Tiêu diệt một vị lãnh đạo, sau đó mỗi người một cốc.

Loại phản công: Hỏi vặn lại các vị lãnh đạo tại sao chỉ có 5 cốc nước mà 6 người tới.

Loại chuyển đổi vấn đề: Bảo các vị lãnh đạo phân tích một chút 5 cốc nước này phải làm sao.

Loại tổng tài bá đạo: Nước! Các vị tự biến thành 6 cốc đi!

Loại lạnh lùng: Cười nhạt nhìn 5 cốc nước và 6 vị lãnh đạo.

Loại dạy dỗ: Làm phiền vị lãnh đạo  nào uống xong thì rót cho vị lãnh đạo tiếp theo một cốc.

Kiểu xúc phạm nhân cách: Các vị thành đạt như này mà còn không ngại uống nước ư?

Kiểu tuyên truyền khoa học: Tôi vừa đọc báo nghe nói uống nhiều nước dễ chết, các vị đừng uống nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.