Vài hình ảnh về Xung đột biên giới Trung-Xô 1969 từ phía Trung Quốc

Tư liệu về thời này không phải hiếm. Phần lớn chúng ta đã thấy những tư liệu từ phía Liên Xô. Dưới đây là tổng hợp những hình ảnh từ phía Trung Quốc, lấy từ Baidu, Zhihu, Ifeng,…và các diễn đàn khác.

Thực ra có 2 cuộc xung đột lớn ở Biên giới Trung Xô trong năm 1969. Mọi người hầu hết đều biết đến cuộc đụng độ trên đảo Damansky/Trân Bảo tháng 3/1969, và bài viết này cũng là về cuộc chiến đó. Nhưng còn có một cuộc đụng độ khác lớn không kém ở biên giới Tân Cương tháng 8/1969, khi Liên Xô băng qua biên giới Tân Cương tấn công làm hàng chục dân thường Trung Quốc thiệt mạng. Tư liệu về phần này hiện mod đang kiếm và hy vọng có thể kiếm được tư liệu hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *