“Phải bình tĩnh, không nên vội tới chiến trường làm anh hùng đánh Nhật”

” Phải bình tĩnh, không nên vội tới chiến trường làm anh hùng đánh Nhật, phải tránh đánh trực diện với Nhật, hãy vòng ra sau đánh du kích, phải nghĩ cách mở rộng Bát lộ quân, xây dựng căn cứ du kích đánh Nhật, phải dùng trăm phương ngàn kế để xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng ta lớn mạnh. Đối với chính phủ (Quốc dân Đảng), thúc giục họ xông pha lên tiền tuyến, chỉ có mượn quân Nhật tiêu diệt quân Quốc gia thì chúng ta mới có thể nhàn nhã mà chiếm được thành quả kháng Nhật và giành được chính quyền từ phe Quốc dân Đảng.”
“Có người cho rằng chúng ta phải tích cực đánh Nhật để tỏ lòng yêu nước, nhưng đây là yêu nước của Tưởng Giới Thạch, còn chúng ta là người của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổ quốc của chúng ta là cộng đồng người Cộng sản trên toàn thế giới, phương châm của người Cộng sản chúng ta là: phải cho người Nhật chiếm cứ để hình thành cục diện “tam quốc chí” (Tưởng, Nhật, và Cộng sản), cục diện này chỉ có lợi cho ta, trong tình huống xấu nhất là người Nhật chiếm được toàn Trung Quốc thì khi đó chúng ta cũng có thể mượn sức mạnh của Liên Xô đánh trở lại!”
  • Phát biểu của Mao Trạch Đông trong cuộc chiến kháng Nhật
(Tinh Vệ biên dịch từ Secretchina)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *