Kỹ năng đàm phán thiết thực để giải quyết xung đột

Kỹ năng đàm phán là một phần không thể thiếu để giải quyết xung đột thiết thực. Qua việc lập ra mức độ hài lòng của từng bên, họ có thể tìm được giải pháp làm bạn hài lòng thông qua cách diễn tả, nghe đương nghị và chấp nhận chính sách để tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả chúng ta.

Continue reading

Học cách giải quyết xung đột và đàm phán

Dù chúng ta thích nhất là hòa bình và lành mạnh, thực tế luôn đòi hỏi chúng ta giải quyết xung đột và đàm phán để thiết lập mối quan hệ tốt hơn. Hãy học cách thuyết phục và nghe thực sự của những người khác trong khi cố gắng giữ lối nói chặt chẽ và ngăn ngừa những xung đột không cần thiết trong các cuộc đàm phán.

Continue reading
#227Làm thế nào 1 electron có thể liên tục quay xung quanh hạt nhân mà không bị

Làm thế nào 1 electron có thể liên tục quay xung quanh hạt nhân mà không bị mất năng lượng và va vào hạt nhân?

#227Làm thế nào 1 electron có thể liên tục quay xung quanh hạt nhân mà không bị mất năng lượng và va vào hạt nhân?————————Đáp: Franklin Veaux, nhà khoa học điên bán thời gianCâu trả lời rất đơn giản: chúng không hoạt động theo cách đó.Electron không phải 1 quả bóng nhỏ và cũng không…

Continue reading