TÌNH YÊU

1. Ông nội lúc đi lính viết nhật ký, trang đầu tiên đã viết: “Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em.” 2. Ông nội là...

TẾT QUÊ

Năm nay, cả nhà Na về quê nội ở ngoại thành ăn tết. Từ đêm hôm trước, Na cũng lăng xăng chuẩn bị đồ đạc cùng bố mẹ. Na sẽ...