CÓ LẼ PHẦN KHÓ KHĂN NHẤT KHI LỰA CHỌN MẠO HIỂM KHÔNG PHẢI LÀ CÓ HAY KHÔNG, MÀ LÀ KHI NÀO THÌ MẠO HIỂM

#TraiNghiemSong
Có một thông tin hầu như không ai nhắc tới mỗi lần nói về Bill Gates đó là vị tỷ phú này không hề bỏ học, ông ấy chỉ bảo lưu một kỳ để tập trung toàn bộ thời gian cho Microsoft, giúp nó phát triển vượt bậc!!

“CÓ LẼ PHẦN KHÓ KHĂN NHẤT KHI LỰA CHỌN MẠO HIỂM KHÔNG PHẢI LÀ CÓ HAY KHÔNG, MÀ LÀ KHI NÀO THÌ MẠO HIỂM”

Và khi mạo hiểm rồi, thì hãy thực sự tập trung cho nó, bởi chỉ có nỗ lực hết sức thì khi nhìn lại sự mạo hiểm của mình mới không thấy hối tiếc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *