THẾ GIỚI TRONG MẮT NHỮNG NGƯỜI BỊ CẬN NẶNG KHI KHÔNG ĐEO KÍNH SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Bị cận thị là điều không ai mong muốn cả vì bạn sẽ phải đeo cặp kính kia đến lúc bạn điều trị đôi mắt của mình. Nhưng cuộc sống của những người bị cận đôi lúc cũng có những điều rất thú vị, đó có thể là những khoảnh khắc trời mưa, những lúc quên mất mình đang cận mà đi ra đường bỏ kính. Một nghệ sĩ Nam Phi tên là Philip Barlow đã tạo ra một loạt các bức tranh siêu thực cho thấy cách những người cận thị nhìn thấy mọi thứ xung quanh họ mà không cần kính.

Thoạt nhìn, bạn hầu như không thể tạo ra các hình dạng trong tranh và mọi thứ trông mờ ảo. Nhưng đó chính là thế giới của người cận khi họ tháo kính ra. 

Cre: Inst Philipbarlow

Via Nguyễn Phúc Thành/Gr Maybe you missed this f**king news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *