THẾ GIỚI NÀY THẬT SỰ KHÔNG CÔNG BẰNG!!!

1. Thế giới này vốn không công bằng, môi trường xung quanh, nền tảng gia đình, IQ và EQ của mỗi người đều có cách biệt rất lớn, nhưng chúng ta đều có chung một thứ, đó chính là thời gian.

2. Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ tự dưng trở nên tốt đẹp hơn, mà bạn lại càng chẳng bao giờ đột nhiên trở nên thông minh và có năng lực hơn theo đà tuổi tác ngày một tăng đâu.

3. Điều quan trọng không phải là bạn dùng bao nhiêu thời gian để làm việc mà là có thể tạo ra bao nhiêu kết quả có giá trị.

4. Bạn không thành công không phải vì số phận không may mắn, mà là vì bạn chưa cố gắng hết sức. Có rất nhiều con đường dẫn đến thành công, nhưng chăm chỉ nỗ lực là con đường đáng tin cậy nhất.

5. Cuộc đời được chia làm hai nửa, chỉ khi nửa đầu sống không uổng phí thì nửa sau mới không phải hối hận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *