Suy nghĩ của bạn sẽ trở thành lời bạn nói

Lời bạn nói sẽ trở thành hành vi của bạn

Hành vi của bạn sẽ trở thành thói quen của bạn

Thói quen của bạn sẽ trở thành giá trị của bạn

Giá trị của bạn sẽ trở thành định mệnh của bạn!

—Mahatma Gandhi —

P/s: Tất cả những gì bạn làm sẽ định hình giá trị con người bạn

#thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng

– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *