Ông lão vứt bỏ đôi giày

Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến…

Suy nghĩ của bạn sẽ trở thành lời bạn nói

Lời bạn nói sẽ trở thành hành vi của bạn Hành vi của bạn sẽ trở thành thói quen của bạn Thói quen của bạn sẽ trở thành giá trị của bạn Giá trị của bạn sẽ trở thành định mệnh của bạn! —Mahatma Gandhi — P/s: Tất cả những gì bạn làm sẽ định…