SỐNG 1 CUỘC ĐỜI VÔ NGHĨA!!!

Hãy test để xem bạn “dính” bao nhiêu cái nha???

1. Thích sống an toàn, không chịu thay đổi, không chịu học hỏi cập nhật những điều mới.
2. Không kiểm soát nổi cảm xúc. Mỗi khi cảm xúc lên như một ngọn đuốc đốt cháy tất cả.
3. Cái tôi to hơn tất cả, người khác nói gì không lắng nghe và luôn nói: Tôi biết rồi.
4. Luôn coi mình là nạn nhân của thế giới này, tất cả đều phải xoay quanh.
5. Sống phụ thuộc vào người khác. Lý do luôn to hơn tất cả.
6. Làm việc, học tập cái gì cũng hời hợt. Không cam kết chịu trách nhiệm đến cùng với bất kỳ những gì mình làm.
7. Trì hoãn, việc nay để mai, mai để kia.
8. Tư duy tiêu cực đến cùng cực.
9. Không kiên trì đến cùng. Lạ thay là bản thân không kiên trì với mọi thứ nhưng lại yêu cầu người khác kiên trì với mình.
10. Nói không đi đôi với làm, đầy một “bụng” triết lý sống.
_ ST _

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *