SỐNG 1 CUỘC ĐỜI VÔ NGHĨA!!!

Hãy test để xem bạn “dính” bao nhiêu cái nha??? 1. Thích sống an toàn, không chịu thay đổi, không chịu học hỏi cập nhật những điều mới. 2. Không kiểm soát nổi cảm xúc. Mỗi khi cảm xúc lên như một ngọn đuốc đốt cháy tất cả. 3. Cái tôi to hơn tất cả,…