So sánh công nghệ luyện kim đại trà của La Mã với Hán

Hình 1: hàng đại trà kiếm sắt/thép/đồng của nhà Hán.
Hình 2: đao thép sản xuất hàng loạt trang bị cho cả triệu người của La Mã.
Mời các anh em cao thủ luyện kim, sức bền vật liệu vào chém cho xôm tụ.


Leave a Reply

Your email address will not be published.