Sếp không cho mở máy lạnh, không đóng BHXH !!!

Số là dạo này sếp em đang thực hiện chế độ cắt giảm tiền điện tối đa. Nên máy lạnh sẽ tắt toàn bộ. Ngày trước, sếp quy định văn phòng có trên 4 người thì mới được mở máy lạnh. Còn bây giờ thì cắt luôn máy lạnh.

Em nhớ đợt em mới vô, văn phòng chỉ có mình em, khi em mở máy lạnh liền bị chửi “con bé này không biết điều hay sao mà dám mở máy lạnh khi ngồi 1 mình?”. Lúc đó em tức lắm các anh chị.

Thêm nữa, em làm 1 năm mà không được đóng BHXH, cứ hẹn dời em hoài. Riết em không còn miếng niềm tin nào luôn các anh chị ạ. Em muốn nghỉ lắm mà chưa xin được việc mới.

Các anh chị nghĩ sao về vấn đề này ạ?

Evoto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *