QUẢNG TRỊ: CƠN LỐC XOÁY ẬP TỚI MỘT TIỆM VÀNG BỊ CUỐN HẾT CỦA CẢI, NGƯỜI DÂN ĐANG NHẶT TÌM VÀNG GIÚP CHỦ TIỆM

Cơn lốc ập đến nên bao nhiêu vàng của cửa tiệm Phước Thịnh (Cửa Việt) đã bị cuốn bay hết. Có ai ở gần tới tìm vàng giúp cho gia chủ với ạ.

Nước mắt chủ tiệm đã rơi vì tất cả tài sản đã bay theo cơn bão Noru :(.

(Ngọc Sơn chia sẻ với Beat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *