NỘI TƯỚNG GIỎI NHẤT LỊCH SỬ DÂN TỘC

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nổi lên biết bao anh hùng liệt nữ, dù có danh hay không có danh, họ đã đóng góp và thậm chí cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Một trong muôn vàn người phụ nữ ấy là Thần phi Trịnh Thị Ngọc Lữ – vợ cả của Lê Lợi.

Người vợ đầu tiên của Lê Lợi

Thần phi Trịnh Thị Ngọc Lữ sinh năm 1383, tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bà là con gái một hào trưởng thuộc gia đình quyền quý, danh gia vọng tộc, có điều kiện ăn học và tiếp xúc với tri thức đương thời. Năm 20 tuổi, Ngọc Lữ về làm dâu nhà họ Lê và là vợ đầu tiên của Lê Lợi, bà là người cai quản mọi việc trong nhà và trong cung khi chồng lên ngôi vua. Theo Lê Triều Ngọc phả thì: “Thuở hàn vi Lê Lợi chăm lo sách đèn, khi trưởng thành Lê Lợi giữ chức phụ đạo Khả Lam, từng làm quản trường một phương. Nguyễn Trãi, một cận thần của Lê Lợi thường nhắc đến 10 năm nghiên cứu binh thư, binh pháp của ông”.

Như vậy, rõ ràng Trịnh Thị Ngọc Lữ phải lo quán xuyến mọi việc gia đình, ruộng vườn, trang trại và hàng ngàn gia nhân. Đầu năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Tháng tư năm ấy, quân Minh tấn công vào hậu cứ Lam Sơn, bà vợ hai của Lê Lợi là Phạm Thị Nghiêu bị nội quan nhà Minh là Mã Kỳ bắt đem về gian ở thành Đông Quan (Hà Nội).

Trong những năm tháng nghĩa quân Lam Sơn hoạt động tại vùng rừng núi Thanh Hóa (1418 -1423) với bao gian khổ, hy sinh. Chính trong những gian khổ, hi sinh đó, bà Ngọc Lữ cùng với những người thân trong gia đình Lê Lợi đã sẻ chia gian khổ, đồng hành cùng nghĩa quân, động viên, cổ vũ tinh thần quyết tâm chiến đấu chống giặc đến cùng của tướng sĩ. Năm 1425, khi nghĩa quân Lam Sơn tiến đánh Nghệ An, bà Phạm Thị Ngọc Trần tự nguyện làm vật hiến tế thủy thần, chỉ còn một mình bà Ngọc Lữ theo hầu Lê Lợi, lo việc lương thảo, hậu cần cho nghĩa quân chống giặc.

Những năm cuối đời lặng lẽ

Suốt 10 năm theo chồng chinh chiến, biết bao chiến công thầm lặng của bà đã góp phần to lớn của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh thắng lợi, bà xứng đáng là nội tướng giỏi trong lịch sử. Năm 1428, cuộc kháng chiến chống Minh thắng lợi, nhà Hậu Lê được thành lập thành, Quốc vương Tư Tề tạm coi việc nước, bà Ngọc Lữ được phong làm Quốc Thái mẫu.

Năm 1433, khi vua Lê Thái Tổ lập con thứ là Lê Nguyên Long (11 tuổi) lên kế ngôi (tức vua Lê Thái Tông), Quốc vương Tư Tề bị giáng xuống làm Quận vương, bà Ngọc Lữ cũng bị giáng làm Quận mẫu. Đến năm 1938, vua Lê Thái Tông phế truất Quận Vương Tư Tề làm thứ dân, bà Trịnh Thị Ngọc Lữ chỉ còn chức Thần phi. Thân phận bà Thần phi họ Trịnh ẩn dật ở đâu? Đi theo Tư Tề hay vẫn âm thầm, lặng lẽ nơi thâm cung cho đến ngày cuối đời? Không ai biết và không thấy sử sách nhắc đến.

Nguồn: Lạc Khởi

Leave a Reply

Your email address will not be published.