NHỮNG NGƯỜI HỌ HÀNG KHIẾN BẠN CẠN LỜI

#1. Hai năm trước có một người họ hàng không thân lắm đến tìm tôi, nói muốn vay 100 000 tệ (hơn 300 triệu). 

Tôi nói để tôi nghĩ đã, vài ngày sau, tôi cũng nói lại với anh ta, tôi có thể cho vay, nhưng có 3 điều kiện: phải viết giấy nợ, phải có đồ thế chấp, tôi không cần lãi suất, nếu mà quá hạn trả tiền, anh ta không trả tôi thì tôi có thể làm bất cứ điều gì với đồ thế chấp của anh ta. 

Nghe xong, anh ta trực tiếp chửi ầm lên, nói nếu thế anh ta tìm tôi làm gì, tìm ngân hàng vay còn nhanh hơn. Tôi không mắng lại, cũng giải thích với anh ta, tiền này là tôi đi vay bạn bè cho anh ta mượn, tôi cũng phải viết giấy nợ. Sau đó, anh ta không vay tôi nữa. Nghe nói là vay tiền của một người khác, đến giờ vẫn chưa trả hết.

Còn có một người nữa, cũng được coi như họ hàng. Anh ta nhờ tôi tìm nhà, tôi đồng ý rồi cũng nói luôn, tôi chỉ tìm giúp còn giá cả anh ta mình bàn bạc, bao nhiêu tiền hay như nào đều không liên quan đến tôi. Kết quả, sau khi mua nhà, nhà dột tìm tôi, an ninh không tốt tìm tôi, máy sưởi không ấm tìm tôi. 

Bởi vì tôi cũng làm bên công trình các thứ nên cũng tiện làm cho anh ta. Tuy không quá rắc tối nhưng thật sự khiến tôi hoang mang á. Sau này không bao giờ giúp họ hàng nữa.

#2. Anh tôi. Tôi bị dị ứng cồn. Mỗi lần ăn cơm với anh ta, anh ta đều ép tôi uống rượu; tôi không uống, anh ta sẽ trước mặt người lớn trong nhà nói tôi không cho anh ta mặt mũi, không uống rượu, không làm được chuyện lớn. 

Tôi rất muốn hỏi anh ta, anh uống rượu nhiều năm như thế sao vẫn chỉ là tài xế taxi? Anh thì có mặt mũi, tài cán gì, uống rượu đến mức vợ bỏ đi thì làm được chuyện gì lớn? Hơn 30 tuổi rồi mà vẫn còn như vậy, Tết năm nay anh ta mà đến là tôi không đến nữa.

(Chủ cmt cập nhật: đây là anh họ con nhà cô, không quá thân; người anh họ này sau đó cũng vì lái xe sau khi uống rượu nên bị cho thôi việc rồi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.