Nhật Bình – Áo Tấc cổ phục Việt trong một đám cưới tại Cố Đô Ninh Bình

Nhật Bình – Áo Tấc cổ phục Việt trong một đám cưới tại Cố Đô Ninh Bình

Nhật Bình là một trong những trang phục đặc trưng của phi tần nội cung cũng như các bậc mệnh phụ thời Nguyễn.

Ngay từ năm Gia Long thứ 6 (1807) đã quy định về việc sử dụng Nhật Bình trong nội cung. Theo sách Khâm định Đại Nam Hội điển Sử lệ thì áo Nhật Bình là triều phục (tức các dịp lễ lớn như sắc phong, các tiết Vạn thọ, tiết Thánh thọ, tiết Thiên thu v..v..) dành cho các bậc Nhất giai Phi, Nhị giai Phi, Tam giai Tần, Tứ giai Tần. Tùy theo màu sắc mà phân biệt phẩm trật khác nhau.

Đối với các bậc Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu/ Hoàng Quý phi và Công chúa thì sử dụng Phượng bào làm triều phục còn Nhật Bình được sử dụng như một loại thường phục.

Màu sắc cụ thể của áo Nhật Bình được quy định tương ứng với từng cấp bậc như sau vào năm 1807 (theo Hội điển):

Hoàng Thái hậu/ Hoàng hậu/ Hoàng Quý phi: Nhật Bình thêu bằng sa sợi vàng, có thêu phượng ổ. Công chúa: Nhật Bình thêu bằng sa sợi đỏ thêu phượng ổ. Nhị giai Phi: Nhật Bình thêu bằng sa sợi màu xích đào thêu loan ổ. Tam giai Tần: Nhật Bình thêu bằng sa sợi màu tím chính sắc thêu loan ổ. Tứ giai Tần: Nhật Bình thêu bằng sa sợi màu tím nhạt thêu loan ổ. Bậc Hậu khi mặc Nhật Bình quấn thường làm bằng tơ bát ti màu trắng thêu rồng phượng, còn các bậc còn lại sử dụng thường làm bằng tơ bát ti màu trắng thêu loan ổ.

Quy chế mũ mão đi kèm với trang phục Nhật Bình không cố định, đầu thời Nguyễn sử dụng Kim ước phát, đến thời Thiệu Trị năm 1846 được đổi thành một loại thủ sức gọi là Kim phượng. Đến cuối thời Nguyễn, hình ảnh khá quen thuộc là các bà hoàng thời kì này sử dụng Nhật Bình và đầu vấn khăn vành.
St

#trangphucco #nhatbinh

#tuartwedding #CheckinNinhBinh

#CheckinVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *