Câu hỏi: TÔI CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ HỮU ÍCH TRONG VÒNG MỘT PHÚT TỪ BẠN KHÔNG?Tr

Câu hỏi: TÔI CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ HỮU ÍCH TRONG VÒNG MỘT PHÚT TỪ BẠN KHÔNG?Tr

Câu hỏi: TÔI CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ HỮU ÍCH TRONG VÒNG MỘT PHÚT TỪ BẠN KHÔNG?Trả lời: Joshua Simpson – là nhà văn và là sinh viên Y Khoa (https://www.quora.com/What-can-I-learn-in-one-minute-that-will-be-useful-for-the-rest-of-my-life/answer/Joshua-Simpson-189)Ở bài viết này tôi sẽ chia sẻ về Quy tắc 90 giây. Nó không chỉ hữu ích với đời sống hằng ngày mà…

Continue reading
#review #CheckinPhuYen

#review #CheckinPhuYen

#review #CheckinPhuYen REVIEW SUPER QUICK TRIP QUY NHƠN – PHÚ YÊN 2 NGÀY 1 ĐÊM =))) Dó đặc điểm công việc nên mình thương ko có thời gian nghỉ dài để đi du lịch nên rất hay đi ngăn ngày. Cơ mà nhờ thế mà đã có dịch đặt chân tới nhiều nơi theo kiểu…

Continue reading
Q: Lỗi quy kết bản chất là gì?A: Jacob Mobarry,.Tôi nghĩ khái niệm này, dù đơn giản,…

Lỗi quy kết bản chất là gì?

Q: Lỗi quy kết bản chất là gì?A: Jacob Mobarry,.Tôi nghĩ khái niệm này, dù đơn giản, là khái niệm quan trọng nhất mà chúng ta có thể học được.Lỗi quy kết bản chất là xu hướng quy chụp hành động của người khác là do những yếu tố bên trong, trong khi đánh giá…

Continue reading