Câu hỏi: Có thể trở thành công dân Trung Hoa Dân Quốc nhưng không phải người Đài Loa…

Câu hỏi: Có thể trở thành công dân Trung Hoa Dân Quốc nhưng không phải người Đài Loa…

Câu hỏi: Có thể trở thành công dân Trung Hoa Dân Quốc nhưng không phải người Đài Loan? Trả lời: Kang-lin Cheng – Học ĐH California, Irvine (Tốt nghiệp 2012) ====== Vâng, tỉnh Phúc Kiến thuộc Trung Hoa Dân Quốc bao gồm 2 quần đảo Kim Môn và Mã Tổ. Bạn có thể nghe người…

Continue reading

Người Trung Quốc, Singapore và Đài Loan có thể hiểu nhau nếu họ giao tiếp tiếng Quan Thoại theo tiêu chuẩn riêng của mỗi người?

Câu hỏi: Người Đại lục, Singapore và Đài Loan có thể hiểu nhau nếu họ giao tiếp tiếng Quan Thoại theo tiêu chuẩn riêng của mỗi người?Trả lời: George Hu, làm việc tại Bộ y tế chính phủ Australia=====Thật thú vị khi tôi biết một ví dụ tuyệt vời.Có 4 diễn viên chính có 4…

Continue reading