Câu hỏi: Có thể trở thành công dân Trung Hoa Dân Quốc nhưng không phải người Đài Loa…

Câu hỏi: Có thể trở thành công dân Trung Hoa Dân Quốc nhưng không phải người Đài Loa…

Câu hỏi: Có thể trở thành công dân Trung Hoa Dân Quốc nhưng không phải người Đài Loan?

Trả lời: Kang-lin Cheng – Học ĐH California, Irvine (Tốt nghiệp 2012)

======

Vâng, tỉnh Phúc Kiến thuộc Trung Hoa Dân Quốc bao gồm 2 quần đảo Kim Môn và Mã Tổ.

Bạn có thể nghe người ta cho rằng họ là người Đài Loan. Bạn thậm chí có thể thấy bản đồ ghi Kim Môn, Đài Loan. Điều này là sai. Người Kim Môn đã sống ở đây rất là lâu so với những cuộc định cư tại Đài Loan. Cũng như Mã Tổ, người ở đây là người Phúc Châu, họ không có bất kỳ mối quan hệ gì với người Đài Loan (ngôn ngữ, chính trị và văn hóa). Bạn có thể hiểu điều này qua kết quả bầu cử. Phúc Kiến không bao giờ bỏ phiếu cho đảng chính trị thân Đài Loan trong suốt sự hiện diện của họ.

Ở Kim Môn, nơi có thể treo cả cờ Đại Lục và Đài Loan đối diện nhau mà không có tranh cãi nào. Hãy thử làm điều này ở Đài Loan hoặc Bành Hồ, bạn có thể bị tấn công.

https://qr.ae/pNstuT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *