Người “siêu dễ tính”, là như thế nào?

1. “Sao cũng được”, “Tùy mày”, “Cứ tự nhiên”

2. Rất ít khi giận ai, nếu giận thì chỉ cần chọc cười vài câu là hết giận.

3. – Mua giùm tao bịch bánh tráng trộn 10 ngàn

– 15 ngàn đó ok không?

– Ok.

4. Không có mục tiêu rõ ràng, cũng không có dã tâm lớn lao.

5. Đi du lịch không bao giờ lập kế hoạch cũng chẳng xem đường đi.

6. Chỉ muốn tự do tự tại, không thích bị người khác sắp đặt.

7. Chưa đụng đến giới hạn của họ thì đối với chuyện gì cũng rất dễ, thế nào cũng được.

8. Chuyện gì cũng dễ tính, gặp ai cũng cười, người khác sẽ tưởng là rất dễ tiếp xúc, nhưng thật sự là chẳng có cách nào nhìn thấu được nội tâm của họ.

9. “Chuyện này không dính dáng tới mình nên không cần quan tâm” –> Châm ngôn kinh điển của họ.

10. – Lấy giùm tao cuốn sách

– Ok

– Mở đèn giùm tao

– Ok

– Nấu mì giùm tao với

– Ok!

11. Ai cũng nghĩ họ đối với mình tốt nhưng chưa chắc đã thế. Thật ra đôi lúc họ đối với ai cũng như nhau, nhưng chưa chắc đã muốn làm bạn. Tốt nhất tránh họ xa một chút, vì họ có ghét thích cũng chẳng biểu hiện ra ngoài.

12. – Này ngon quá vậy cho tao miếng đi. Này đẹp vậy cho tao đi. Đã vậy mượn xài tí đi

– Ok nè!

13. – Muốn ăn gì?

– Gì cũng được!

14. Đôi lúc không phải dễ tính, mà là do Lười 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *