Ngày này năm xưa: 19/3/1853, Thái Bình Thiên Quốc đánh chiếm Nam Kinh.

Người xưa có câu: thư sinh tạo phản, 10 năm bất thành. Nhưng xét ra trong lịch sử, đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc, có những vụ thư sinh tạo phản mà tạo nên cuộc nổi dậy kinh thiên động địa, làm lung lay tận gốc rễ đế quốc, trong đó có Hồng Tú Toàn.

Hồng Tú Toàn sinh ra trong một gia đình trung nông người Khách Gia ở Quảng Đông, Trung Quốc. Đi thi Hương 4 lần dẫm vỏ chuối, Hồng bèn đi dạy học, rồi đi truyền đạo. Ông ta dựa vào một số nguyên lý của đạo Tin Lành để lập ra giáo phái Bái thượng đế mà tự mình làm giáo chủ, tự xưng là “con của Thượng đế, em trai chúa Jesu” tụ tập tín đồ xây dựng thế lực, lợi dựng sự bất mãn của người dân nghèo với chính quyền nhà Thanh để khởi sự, phất cờ khởi nghĩa ở thôn Kim Điền đầu năm 1851. Từ Kim Điền, quân Thái Bình tiến về phía bắc đánh hạ các thành trì, chiếm thành Vũ Xương đầu năm 1853 rồi men theo Trường Giang đến vây hãm thành Nam Kinh vào đầu tháng 3. Sau 13 ngày vây hãm, quân Thái Bình đào hầm đặt thuốc nổ phá hủy tường thành rồi tràn vào Nam Kinh, tiêu diệt toàn bộ quân đội triều đình sau đó thảm sát 3 vạn dân thường Mãn châu là người nhà của quân Bát Kỳ đồn trú trong thành.

Nam Kinh sau đó được đổi tên thành Thiên Kinh, thủ đô mới của Thái Bình Thiên Quốc. Tuy nhiên các lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc đã phạm sai lầm khi chỉ phái một đội quân viễn chinh nhỏ bé tiến lên phía bắc để đánh chiếm Bắc Kinh còn đại bộ phận lực lượng quay ra củng cố các vùng chiếm được. Quân Bắc phạt bị tiêu diệt năm 1855 còn Thái Bình Thiên Quốc quay ra đấu đá nội bộ tự tàn sát lẫn nhau, tự làm mình suy yếu và cho nhà Thanh có thời gian huy động sức người sức của đánh bại cuộc nổi dậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *