Trong các chư hầu của nhà Minh thời kỳ đầu, Mộc Anh (1345-1392) là trường hợp rất đặc biệt.

Được Chu Nguyên Chương nhận nuôi khi gần 8 tuổi (thời điểm năm 1352 vẫn đang đầu quân cho Quách Tử Hưng), Mộc Anh thăng tiến rất nhanh. Năm 26 tuổi đã làm Đô đốc thiêm sự, quyền chỉ dưới Tả hữu đại đô đốc phủ (cơ quan quân sự cao nhất đầu thời Minh).

Năm 32 tuổi, Mộc Anh làm phó tướng cho Lam Ngọc khi bình định Vân Nam, đánh bại 10 vạn quân Nguyên, bức Lương Vương của nhà Nguyên tự sát trên đường chạy trốn. Ông được phong tước Tây bình hầu sau chiến công đánh dẹp cuộc nổi dậy của các dân tộc thiểu số ở đây (chém đến 6 vạn đầu).

Năm Hồng Vũ thứ 22, nước Mạnh Mẫu (người Đản) – nằm giữa Miến Điện và Vân Nam – tấn công quận Định Biên. Chỉ có 3 vạn đối mặt với 30 vạn, Mộc Anh bố trí 3 hàng nỏ cứng bắn luân phiên và ra lệnh đại pháo cứ nhắm vào voi chiến mà nã đạn. Quân Đản tan vỡ, bị chém 4 vạn đầu và 37 con voi bị bắt sống. Mộc gia từ đó được Chu Nguyên Chương ban cho đời đời trấn thủ Vân Nam, một đặc ân hiếm có.

Trong khi các chư hầu khác lần lượt bị tước hết binh quyền trong các triều hoàng đế sau, Mộc gia vẫn yên ổn. Vân Nam dưới thời Mộc gia cai trị có sự phát triển kinh tế, nông nghiệp mạnh mẽ (hơn 1 triệu mẫu ruộng khai khẩn riêng dưới thời Mộc Anh) và bắt đầu được Hán hóa (dân địa phương dần dần quen với việc đi học, thi cử và ra làm quan).

Mộc Anh qua đời tháng 5 năm Hồng Vũ thứ hai mươi lăm (1392), thọ 47 tuổi. Mộc gia các đời đều rất trung thành, sau khi người Mãn vào Trung Nguyên thì chuyển sang phục vụ nhà Nam Minh. Hậu duệ đời thứ 11 của ông là Mộc Thiên Ba khi bảo vệ Vĩnh Lịch Đế (đang lưu vong ở kinh đô Mandalay của Miến Điện), đã rút đao giết 9 lính Miến trước khi chết. Vân Nam dù sau đó trở thành căn cứ địa của Ngô Tam Quế, nhưng uy thế Mộc gia quá lớn nên dù bị phế bỏ hết tước vị vẫn là một đại gia tộc trong vùng (đến tận khi thành lập Trung Hoa Dân Quốc).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *