Một bé sinh vật biển nhỏ nhỏ xinh xinh nè

Nó là Glaucus Atlanticus, một loại hải sâm (sên biển).

Chạm vào mấy bé này không phải ý hay đâu, chúng ăn sứa và sử dụng tế bào Cnidocytes của sứa để phủ lên da của chúng như lớp phòng vệ, nghĩa là chạm vào chúng tương đương với chạm vào con sứa mà chúng từng ăn.

T/N: Cnidocytes là một tế bào nổ có thể gây ra vết chích cho các sinh vật khác. Đại khái là Cnidocytes có mặt trong quá trình sứa bắt con mồi và phòng thủ chống lại kẻ săn mồi.

>u/chishiki (6 points)

Tui nghĩ là loài này đủ nhỏ để không cần phải có cơ chế phòng thủ nhưng ừ, mấy thứ này nguy hiểm chết người á.

_____________________

u/The-Doge-Trader (5 points)

Ờ thì người này có thể sẽ hối hận việc chạm vào chúng đấy.

_____________________

u/uhhh-000 (4 points)

Có độc đấy, đừng có chơi dại.

>u/3928mcesar (1 point)

Có độc hay có nọc độc?

>>u/wheezharde (1 point)

Có độc khi ông ăn nó, còn có nọc độc thì nó ăn ông.

____________________

u/aal8374 (1 point)

Một em bé Kyogre.

T/N: Kyogre (カイオーガ, Kaiōga) là Pokémon huyền thoại thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ III.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *