MẶT TRỜI NHÂN TẠO

Kiểu không gì là không thể các bạn ạ!

MẶT TRỜI NHÂN TẠO

Tân Hoa Xã đưa tin, các nhà khoa học làm việc tại Trung tâm điều khiển của thử nghiệm Tokamak siêu dẫn tiên tiến (EAST), hay còn gọi là “Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc” đã lập kỷ lục thế giới mới về việc đạt được nhiệt độ plasma 120 triệu độ C trong thời gian 101 giây.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc cũng đạt được nhiệt độ plasma 160 triệu độ C, kéo dài trong 20 giây. Kỷ lục thế giới mới này là một bước quan trọng trong quá trình chạy thử nghiệm lò phản ứng nhiệt hạch.

*NASA thông tin, nhiệt độ lõi Mặt trời là gần 15 triệu độ C. Như vậy, 2 lỷ lục của Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc vừa đạt được có mức nhiệt trong 20 giây gấp hơn 10 lần lõi Mặt trời tự nhiên; và gấp 8 lần nhiệt độ Mặt trời tự nhiên trong 101 giây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *