TẤM LÒNG TỪ ANGOLA 

Mới đây, Quang Linh Vlogs và Team Châu Phi đã ủng hộ 200 triệu đồng để giúp đồng bào miền Trung và người dân Nghệ An vượt qua khó khăn mùa bão.

Số tiền này được chuyển khoản trực tiếp, 100 triệu tới Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An và 100 triệu tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hành động đẹp và tích cực của những con người ở tận phương xa đã nhận được nhiều lời tán dương của cộng đồng ❤️

(Cre: KSC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *