“Làm ơn, xin hãy cho tôi trốn dưới váy của cô”

Một anh lính chạy nhanh tới chỗ của một vị nữ tu ở gần. Cùng hơi thở dốc, anh ta nói: “Làm ơn, xin hãy cho tôi trốn dưới váy của cô. Tôi sẽ giải thích sau”
Vị nữ tu đồng ý…
Một lúc sau, hai anh công an chạy đến đó và hỏi: “Sơ này, cô có thấy thằng lính nào vừa mới chạy ngang qua đây không?”
Vị nữ tu đáp: “Anh ta đi theo con đường kia”
Thế là, hai anh cán bộ bỏ đi. Anh lính sau đó từ từ bò ra khỏi váy của vị nữ tu, nói rằng: “Tôi không biết phải làm sao để có thể cảm ơn cô nữa, thưa sơ. Cô thấy đó, tôi không muốn đến Iraq tẹo nào cả. Cô đã cứu tôi một mạng!”.
Vị nữ tu trả lời: “Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, thưa anh”.
Anh lính sau đó nói thêm: “Hi vọng tôi không thô lỗ cơ màcặp giò của cô mới mĩ miều làm sao!”.
Vị nữ tu nói với anh lính: “Ồ, nếu anh nhìn lên tí nữa thì có cặp bìu còn mĩ miều hơn cơ… Tôi cũng éo muốn tới Iraq đâu!”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *