KHI NGƯỜI CHƠI HỆ TIỀN ẢO PHÂN TÍCH DRAMA KHOA PUG – JD

Mới đây, trong 1 group chuyên giành cho những người chơi hệ tiền ảo đang bàn tán rất xôn xao về vụ tiền coin DBZ của Khoa Pug lỗ hay lãi. CĐM đã đưa ra hẳn bài phân tích cụ thể, chi tiết và khẳng định Khoa Pug không hề mất 35 tỷ, tất cả đã bị “dắt mũi”. Cụ thể bài viết như sau:

“Tóm tắt lịch trình chuyển tiền vụ Khoa Pug:

2021-08-27: Nhận 10 triệu DBZ từ Johnny Đặng.

2021-10-03: Chuyển lại 10 triệu DBZ.

2021-10-04: Nhận 375 triệu DBZ.

2021-10-05: Bán 368 triệu DBZ với giá 434645$ (lãi 334645$)

2021-10-05 Mua 278 triệu DBZ ở pancake với giá 300000$ ( rút 130000$ lãi, để lại hơn 300000$ token DBZ)

2021-10-16: Nhận thêm 7 triệu DBZ.

2021-11-08: Xả hết 10 triệu DBZ (ước tính thu về 500000$ với giá 0,05)

Tổng kết lại Khoa Pub lãi tầm 500k$ tương đương 13 tỷ và rút êm. Không rõ Khoa Pug lỗ 35 tỷ nào?

Về phần team Johnny Đặng, thời gian bọn họ nhả lại cho Khoa Pug 375 triệu DBZ trùng với đáy 0,065 (gần chia 3 so với đỉnh 0,15 5 ngày trước đó). Có thể hiểu được là Johnny Đặng đã xỏ lá Khoa Pug bằng cách giữ token của Khoa Pug và xả DBZ chạm đáy rồi mới nhả ra cho Khoa Pug ăn nên đã dẫn đến quả bóc phốt sau này.

Mặc dù Johnny Đặng chơi khá hèn nhưng Khoa Pug vẫn lời gần một căn biệt thự, chỉ tội mấy ông bị 2 cha này xả lên đầu thôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.