is-the-vietnamese-translation:

ftc-dang-dieu-tra-cong-ty-openai,-nha-san-xuat-chatgpt,-ve-nhung-hau-qua-co-the-gay-hai-cho-nguoi-dung.

is the Vietnamese translation: FTC đang điều tra công ty OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT, về những hậu quả có thể gây hại cho người dùng.

Công ty OpenAI đã trở nên rất phổ biến kể từ khi ra mắt, trở thành ứng dụng tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử. Với số lượng người dùng nhiều như vậy, các câu hỏi đã được đặt ra về cách thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu người dùng – và bây giờ Cơ quan Quản lý Thương mại Hoa Kỳ (FTC) muốn biết câu trả lời.

Trong một tài liệu FTC 20 trang được The Washington Post có được, cơ quan chính phủ yêu cầu OpenAI cung cấp tài liệu về gần tất cả các khía cạnh của mô hình ngôn ngữ lớn của họ, với mục tiêu đặc biệt là xử lý dữ liệu người dùng của OpenAI và sản phẩm của ChatGPT có tạo ra các câu lệnh sai.

Theo tài liệu, FTC đang điều tra xem OpenAI có tham gia vào “thói quen bất công hoặc gian lận về quyền riêng tư hoặc bảo mật dữ liệu” hay có tham gia vào “thói quen gian lận” có thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.

FTC cũng đang yêu cầu OpenAI cung cấp các giải thích chi tiết về cách OpenAI lấy dữ liệu, cách sử dụng dữ liệu để đào tạo mô hình và các quy trình để đánh giá rủi ro và an toàn.

Ngoài ra, FTC cũng đang yêu cầu OpenAI công bố các bước đã được thực hiện để giảm thiểu rủi ro xuất hiện của các câu lệnh sai, lừa đảo hoặc xuyên tạc về các cá nhân thực.
FTC (Tổng đốc Điều tra Thuế Hoa Kỳ) hiện đang điều tra công ty OpenAI – nhà sản xuất của ChatGPT – về những hậu quả có thể gây hại cho người dùng.

ChatGPT là một công cụ trợ giúp tự động hóa các cuộc hội thoại do OpenAI sản xuất. Việc sử dụng ChatGPT có thể gây hại cho những người dùng khác nhau nhiều nhất, đặc biệt là những người dễ bị ảnh hưởng hay những người bị khuyết tật.

FTC đang tìm hiểu các công ty này để biết về nỗ lực của họ để loại bỏ những hại phần có liên quan đến ChatGPT. FTC sẽ kiểm tra nếu công ty này vi phạm bất kỳ cam kết nhằm bảo vệ người dùng nào.

Họ rất cẩn thận trong việc nghiên cứu để đảm bảo rằng việc sử dụng công cụ này không làm tổn thương hay làm hại đối tượng người dùng. Các công ty sẽ luôn được giám sát bởi FTC, do đó họ sẽ cần phải thiết lập các quy định nghiêm ngặt nhất để bảo vệ người dùng ở tất cả các mức độ.

Trong một thời đại công nghệ thông minh, FTC làm việc khắt khe với những tổ chức cần đảm bảo rằng người dùng bị bảo vệ tốt nhất có thể trong những điều trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *