HIỆU ỨNG GẦN ĐÂY: ẤN TƯỢNG CUỐI CÙNG QUYẾT ĐỊNH QUAN HỆ GIỮA NHỮNG NGƯỜI THÂN QUEN

Con người ta sẽ luôn cảm động rơi nước mắt trước một người tội ác tày trời bỗng dưng tỉnh ngộ buông bỏ đao kiếm. Nhưng họ lại phê phán một người vốn tuân thủ quy tắc và vô tình phạm sai lầm lớn. Đây chính là biểu hiện của hiệu ứng gần đây tại nơi làm việc và chúng ta nên lưu ý đề phòng.

Hiệu ứng gần đây khiến mọi người chú ý hơn đến thông tin mới nhất và đưa ra đánh giá về một người hoặc sự vật dựa trên điều này, đồng thời bỏ qua giá trị tham chiếu của thông tin trước đây. Điều này dẫn đến việc không thể nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách khách quan và toàn diện.

Ví dụ, khi nghĩ về một người bạn học cũ đã lâu rồi không gặp, ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí bạn là cảnh chia tay. Lời nói và việc làm không bình thường trong thời gian gần đây sẽ khiến người khác xóa bỏ quan điểm trước đây của họ về người này và làm nảy sinh những thành kiến phiến diện, thậm chí còn làm tổn thương nhau vì một câu nói.

Xây dựng một hình ảnh “gần đây” tốt đẹp. Trong giao tiếp xã hội, chúng ta có thể đánh giá người khác mà không cần đến biểu hiện gần đây của họ, nhưng lại không thể ngăn họ đánh giá chúng ta dựa trên biểu hiện gần đây. Vì thế, chúng ta phải luôn tạo cho bản thân hình ảnh “gần đây” thật tốt đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *