Hệ thống Học viện Khổng Tử trên thế giới

Khổng Tử -tác giả của câu nói nổi tiếng ” Tiên học lễ – hậu học văn” – đang là tên gọi của một hệ thống các học viện có quy mô toàn cầu do Trung Quốc thành lập và phát triển từ 2004 đến nay.

Học viện Khổng Tử đầu tiên trên thế giới được Hanban thành lập tại Seoul thủ đô Hàn Quốc ngày 21/11/2004. Tính đến tháng 10/2014 đã có 471 Học viện Khổng Tử (孔子学院Confucius Institute, thông thường đặt tại các trường đại học nước sở tại) và 730 Lớp học Khổng Tử (Confucius Classroom,孔子课堂, tại các trường trung học và tiểu học) được lập ra tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu. Số lượng Học viện Khổng Tử và Lớp học Khổng Tử hiện có ở các châu lục như sau : châu Âu có 158 và 178; châu Mỹ – 152 và 424 ; châu Á – 102 và 58; châu Phi – 42 và 11 ; châu Đại dương – 17 và 59.

Chương trình Học viện Khổng Tử phát triển nhanh với quy mô lớn như vậy cho thấy nó được chính phủ Trung Quốc rất coi trọng. Thí dụ năm 2004, Trung Quốc lập Học viện Khổng Tử đầu tiên tại Mỹ, đặt ở trường ĐH Maryland. Mười năm sau (9/2014), Học viện này đã có 20 lớp dạy Hán ngữ ; khoảng 60 trường trung-tiểu học đặt quan hệ với Học viện. Hiện nay nước Mỹ có 100 Học viện Khổng Tử và 356 Lớp học Khổng Tử, nhiều nhất thế giới.

 Nguồn: wiki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *