ĐÍCH – THỨ: TRẦN MINH TÔNG GIẾT BỐ VỢ NHƯ THẾ NÀO

Ảnh: Hành Vũ

Huệ Vũ Vương Trần Quốc Chẩn là con trai Trần Nhân Tông, thời trẻ, chính ông là người xăm mình thay cho anh ruột kiêm ông thông gia Anh Tông. Năm 1323, ông gả con gái là Huy Thánh Công chúa cho cháu là Minh Tông, tức Lệ Thánh hoàng hậu. Do có nhiều công lao với triều đình, hơn nữa lại là cha vợ của Minh Tông, vào năm Khai Thái thứ nhất (1324), Trần Quốc Chẩn được vua Trần phong chức: Nhập nội Quốc phụ Thượng tể – chức quan đầu triều coi giữ Lục bộ Thượng Thư. 

Nguyên trước khi thành hôn Trần Minh Tông, Huy Ninh công chúa, con gái trưởng của Huệ Vũ Vương Trần Quốc Chẩn đã lấy Trần Văn Bích (con trai của Văn Túc vương Trần Đạo Tái, cháu nội của Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải). Không rõ vì sao sau đó Công chúa lại được đưa trở lại nhà cha rồi mới nhập cung làm Hoàng hậu. Có một chuyện liên quan đó là: 

Ngay sau khi lập Lệ Thánh Hoàng hậu thì cả hai người (cha và chồng cũ) của Hoàng hậu đều được thăng chức: Huệ Vũ Vương được phong Nhập Nội Quốc phụ Thượng Tể, còn Trần Văn Bích được phong làm Nhập Nội Quốc phụ Thái Bảo, đổi làm Uy Túc Công. 

Năm Khai Thái thứ 5 (1328), mùa xuân, tháng 3, Quốc phụ thượng tể Huệ Vũ đại vương Trần Quốc Chẩn bị giết. 

Trần Minh Tông giữ ngôi được 15 năm (1314 – 1329) tuổi đã cao mà chưa lập được Thái Tử. Huệ Vũ vương Quốc Chẩn có ý đợi Lệ Thánh hoàng hậu sinh con trai thì mới lập. Lúc bấy giờ, Cương Đông Văn Hiến hầu (không rõ tên) là con của Tá thánh Thái sư Trần Nhật Duật muốn đánh đổ Hoàng hậu để lập Thái tử Vượng (Trần Hiến Tông) mới đem của đút cho gia thần của Quốc Chẩn là Trần Nhạc 100 lạng vàng bảo Trần Nhạc vu cáo cho Quốc Chẩn có âm mưu làm phản. 

Trần Minh Tông tin cho là thật, liền ra lệnh bắt giam ngay Quốc Chẩn vào chùa Tư Phúc ở kinh sư rồi đem việc ấy hỏi Thiếu bảo Trần Khắc Chung. Khắc Chung cùng cánh với Văn Hiến Hầu, lại cùng với mẹ thái tử Vượng Anh Tư nguyên phi Lê thị, tức cô ruột Hồ Quý Ly đều là người Giáp Sơn (Kinh Môn) và đã từng làm thầy dạy Thái tử Vượng, liền trả lời: “Bắt hổ thì dễ, thả hổ thì khó”. Minh Tông truyền bắt Quốc Chẩn phải tuyệt thực. 

Lệ Thánh hoàng hậu khi vào thăm cha đã lấy áo nhúng nước mặc vào người rồi vắt ra cho cha uống. Sau Quốc Chẩn chết, hưởng dương 47 tuổi. Triều đình bắt bớ đến hơn trăm người liên can. Mỗi khi xử án, bị can phần nhiều đều kêu oan. 

Về sau, vợ lẽ của Trần Nhạc ghen với vợ cả, tố cáo sự thật, đem việc Văn Hiến Hầu đút vàng tâu lên vua. Việc giao xuống ngục quan xét, Lê Duy là người cương trực đem xét hỏi ngay ngày hôm ấy. Trần Phẫu phải tội lăng trì (tức xẻo thịt từng miếng cho đến chết), nhưng chưa kịp hành hình thì gia nô của Thiệu Vũ (con Quốc Chẩn) đã xẻo thịt Trần Phẫu ăn sống gần hết. Văn Hiến hầu tuy được tha tội chết, nhưng giáng làm thứ nhân, tước bỏ tên họ trong hoàng tộc. 

Trần Minh Tông lúc nào cũng bị ám ảnh bởi vụ án oan của cha vợ. Để sửa sai, nhà vua đã cho khôi phục chức tước, sai lập đền thờ Trần Quốc Đền Quốc phụ thờ ông nằm bên tả ngạn sông Kinh Thầy là một trong tám di tích thuộc “Chí Linh bát cổ” nổi tiếng được nhiều sử sách ghi nhận. Trước kia đền thuộc xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh nay thuộc thôn Nẻo, phường Chí Minh, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Đến năm Giáp Thân (1344), thời Trần Dụ Tông (cháu ngoại của ông), vụ án Huệ Vũ đại vương Trần Quốc Chẩn được minh oan hoàn toàn. Thượng hoàng Minh Tông phục chức Nhập nội Quốc Phụ Thượng Tể  cho ông. 

Năm 1357, Minh Tông qua đời do bị ong đốt. Tương truyền, đó là oan hồn của Huệ Vũ Vương về trả thù. Con gái ông cũng không có hậu vận tốt, bà bị cháu nội hờ Trần Nhật Lễ giết chết. 

Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư

Leave a Reply

Your email address will not be published.