ĐI HỘI ĐẦU XUÂN, CÁC ÔNG KHÔNG QUÊN ĐEM QUÀ VỀ CHO CÁC CHÁU ????????????

Tại lễ hội chùa Quỳnh Lâm – Đông Triều, Quảng Ninh, hội cựu chiến binh đang đi du xuân thì thấy quầy b-ắn súng hơi có thưởng. Ngay lập tức các ông triển khai đội hình, dàn trận ngắm bắ-n.

Giặc ông còn thắng chứ mấy con gấu bông xa có vài mét này nhằm nhò gì. Không cần phải nói cũng biết mặt chủ sạp hàng tái mét khi gặp đội hình này ????

Cre: #BeatVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *