Chọn con tim hay là nghe lý trí ?

Chọn con tim hay là nghe lý trí ?

Girl hay Zai FA hả các bác ??? )

Đường đi tới đây hao mòn hại hết xe của e các bác ak ?, hơn 50km đường toàn sỏi đá mấp mô bụi khét lẹt nhưng tới nơi mặc dù vẫn đương cơ xót của lắm dưng mà phải lao xuống ngay làm con ảnh để up lên cho các bác ngắm ngay còn kịp
Thế nên các bác like cho e đi nhá ???
( đi bộ xuống suýt thì ngã sml mấy phát vì tưởng e đang đi trên con đường đầy hoa tím cơ )) )

#Icelandcheck??????????
#AroundIceland
#Summer2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *