Cho trẻ đi học ngoại ngữ sớm là tốt?

Mình vô tình bắt gặp những dòng tâm sự này trong một cuốn sách hết sức lý thuyết và học thuật.

Đây là những dòng chú thích trong một cuốn sách về Ngôn ngữ học đối chiếu của thầy Bùi Mạnh Hùng. Cuốn sách là một công trình tri thức đồ sộ, chủ yếu dành cho nghiên cứu sinh, sinh viên cao học và những ai quan tâm đến ngành Ngôn ngữ học nên hàm lượng lý thuyết rất lớn. Ấy vậy nên khi bắt gặp những lời thủ thỉ ẩn chứa cảm xúc như vậy, mình nghĩ chắc hẳn thầy cũng đã có nhiều trăn trở trước việc nhiều phụ huynh cho trẻ học ngoại ngữ, mà phổ biến nhất là Tiếng Anh, từ rất sớm.

Trong thời đại thế giới phẳng, việc thông thạo ngoại ngữ dần dần trở thành một yêu cầu tất yếu cho sự hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, bắt đầu học ngoại ngữ khi nào, quá trình học như nào để phù hợp và hiệu quả thì cũng là một yếu tố cần được lưu tâm.

Bài viết bởi NHY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *