Bước tiến lớn tiếp theo của ngành Y là gì?

Vài hôm trước, việc này đã không còn là “tiếp theo” nữa.

Ngày 10 tháng 1 năm 2022, ca ghép tim lợn biến đổi gen đầu tiên cho người đầu tiên được hoàn thành. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng trái tim này được lấy từ lợn đã biến đổi gen để tránh cơ thể nhận đào thải nội tạng sau cấy ghép. Nhìn chung thì nội tạng của lợn cũng khá giống nội tạng người.

Hy vọng rằng người nhận sẽ sống một cuộc sống tốt với trái tim mới của lợn. Nếu không thì đây cũng là một bước tiến lớn trong việc sản xuất ra nội tạng với ít nguy cơ thải ghép hơn. Thậm chí nếu quả tim bị thải ghép, những gì nhận được trong quá trình này sẽ giúp chúng ta thành công vào lần tới. Trong một viễn cảnh tích cực, tôi đoán đây sẽ là xu hướng để lấy nội tạng thay thế vào cuối thập kỷ này, còn không thì sẽ là thập kỷ tới.

Trong quá khứ, một sự kiện từng gây chấn động vào ngày 3 tháng 12 năm 1967, ca ghép tim người đầu tiên được thực hiện, mở ra kỷ nguyên hiến ghép tạng mới. Nhưng người nhận qua đời 18 ngày sau phẫu thuật ghép. Hy vọng lần này sẽ tốt hơn.

Theo: Khám Phá Thế Giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *