Tôi năm nay gần 40. Hôn nhân cũng kéo dài gần 18 năm, con cũng đã lớn. Tôi và chồng cưới nhau thời mới ra trường, 2 đứa không có gì trong tay cả. Thậm chí lúc cưới còn con nít nên toàn bộ đồ cưới bố mẹ 2 bên đều lo cho. Tuy vậy nhưng tôi chưa bao giờ có tư tưởng là sẽ dựa dẫm vào bố mẹ nên mọi thứ sau cưới tôi và chồng đều tự lo hết.

Lúc tôi sinh bé đầu vẫn chưa có gì cả nhưng cũng không muốn nhờ đến bố mẹ. Tiền mừng trong tháng tôi đưa hết cho bà để bà lo...