KHÔNG CÓ ĐỨA TRẺ HƯ, CHỈ CÓ ĐỨA TRẺ CHƯA ĐƯỢC NHẬN ĐỦ YÊU THƯƠNG

?Bạn nghĩ sao về những đưá trẻ này: không nghe lời, không đọc sách, thích trò chơi điện tử, thích tranh cãi, thậm chí từ chối học, gia nhập vào các băng nhóm phá phách… ?? Mình dám cá rằng dù bạn đã nghe bao nhiêu bài phát biểu, đọc bao nhiêu cuốn sách, bạn vẫn nghĩ rằng đây là một đứa trẻ ngang bướng, thậm chí cho rằng không có cách dạy cho những đứa trẻ hư hỏng này nữa.
Tiến sỹ Menis Yousry – một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng nhất đào tạo về lĩnh vực phát triển bản thân và là người thầy đáng kính của mình đã từng nói: “KHÔNG CÓ ĐỨA TRẺ HƯ, CHỈ CÓ ĐỨA TRẺ CHƯA ĐƯỢC NHẬN ĐỦ YÊU THƯƠNG”
————-
Người xưa dạy “nhân chi sơ tính bản thiện”, vậy những người lỡ rời xa tính bản thiện phải chăng trước đó cũng đã từng bắt đầu là một đứa trẻ thuần khiết? Nếu ví một đứa trẻ như trang giấy trắng thì gia đình và xã hội đều đang hình thành thêm những nét vẽ lên đó. Bởi vậy khi những trang giấy trắng tinh khôi trở nên hoen ố thì trong đó cũng là có trách nhiệm của chúng ta…
Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, cách nghĩ “bao dung mà không phán xét” trong giáo dục là một sự trợ giúp lớn. Bắt đầu từ tình yêu, bắt đầu từ bây giờ, giáo dục có sự bao dung, có tình yêu và sẽ có cả sự tỉnh ngộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *